Water

Afvalwater terugkerend vraagstuk

Aan het lozen van afvalwater worden steeds strengere eisen gesteld. Normen en regels wijzigen, inzichten veranderen, installaties moeten worden aangepast. Zelf zuiveren of lozen; het kan een vraagstuk zijn zeker bij uitbreiding van de onderneming. Hoe dan ook: de verwerking van afvalwater blijft een telkens terugkerend punt van aandacht en een (hoge) kostenpost. De specialisten van MNMilieu nemen de ondernemers die zorgen graag uit handen.

We kunnen u van dienst zijn met:

  • probleemoplossingen bij stank en bezinking
  • probleemoplossing bij verstoring van het reguliere zuiveringsproces
  • besparing op zuiverings- en lozingskosten
  • optimalisering van de processen en de installaties
  • biologische afbraaktesten

We beschikken over laboratoriumfaciliteiten waar we analyseren, technieken testen en praktijksituaties simuleren om zo snel mogelijk tot een pragmatische oplossing te komen.