Bodem

Second Opinion

Bodemsanering is een kostbare aangelegenheid. Een second opinion loont in de praktijk vrijwel altijd. Het is bijvoorbeeld zinvol om uit te zoeken of er kosten zijn die rechtmatig door een ander betaald zouden moeten worden. Of om te beoordelen of er extra kosten zijn door het niet correct interpreteren van onderzoeksgegevens. De specialisten van MNMilieu hebben in de afgelopen twintig jaar regelmatig een second opinion uitgevoerd waarbij bewezen werd dat de verontreiniging door derden veroorzaakt was. Of waarbij het ging om verschillende vervuilingen. Of afgraven niet eens nodig was. Door een goede interpretatie van de onderzoeksresultaten konden goedkopere technieken op de verschillende delen worden ingezet.