Bodem

Nachtmerrie

Vervuild bedrijventerrein; het is de nachtmerrie van elke ondernemer. Saneren lijkt onontkoombaar en is vrijwel altijd een kostbare aangelegenheid. MNMilieu weet uit ervaring dat er ook andere opties zijn. Het overheidsbeleid ten aanzien van bodemverontreiniging is de laatste jaren sterk veranderd. Niet de vervuiling is bepalend, maar het risico en de functie van de grond. Daarom kan soms worden volstaan met een nieuwe toplaag bovenop vuile grond. Of is een andere, goedkopere zuiveringsmethode dan afgraven mogelijk.

De specialisten van MNMilieu zoeken uit wat de beste en meest praktische oplossing is, stemmen dit af met de verantwoordelijke instanties en zorgen voor de uitvoering. Dit kan meteen na de constatering van de vervuiling of als second opinion. We zorgen voor de aanbesteding, selecteren de aannemer en stellen een contract op met een vaste prijs en resultaatverplichting. Als ondernemer heeft u daar allemaal geen omkijken naar en weet u precies wat u te wachten staat.

Na onderzoek door de specialisten van MNMilieu weet u:

  • wat de oorzaak van de vervuiling is
  • wat het risicoprofiel van de vervuiling is
  • of bodemsanering en/of afgraving nodig is
  • wat eventuele sanering gaat kosten
  • hoe lang de sanering gaat duren